CLICK HERE FOR BLOGGER TEMPLATES AND MYSPACE LAYOUTS »

21 Jun - Hiking Bukit Tempayan PisangHiking Bukit Tempayan Pisang di Kg Serasa.

17 Jun - BASE Science & Technology Week 2009 - Appreciation DinnerBASE Science & Technology Week 2009 Appreciation Dinner at Rizqun Coffee House.

16 Jun - BASE Science & Technology Week 2009 - Day 4 (Closing Ceremony)Closing ceremony of the BASE Science and Technology Week 2009.

15 Jun - BASE Science & Technology Week 2009 - Day 3Day 3 of the BASE Science & Technology Week with activities from OGDC.

14 Jun - BASE Science & Technology Week 2009 - Day 2Open Day for the public & judging begins.

13 Jun - BASE Science & Technology Week 2009 - Day 1 (Opening Ceremony)Opening Ceremony of BASE Science & Technology Week 2009 at PTE Katok.

8 Jun - World Oceans Day'World Oceans Day' dirasmikan oleh Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Setia Awang Haji Yahya bin Begawan Mudim Dato Paduka Haji Bakar
(Menteri Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama)
Bertempat di Pantai Meragang.

1 Jun - Majlis Bersanding Khalilur & Nor AzlinaMajlis Persandingan Khalilur & Nor Azlina pada 1 Jun 2009.